• دفتر مرکزی گرجستان995555560498
  • دفتر ایران:09213176351
اقامت از طریق استخدام قانونی
شما اینجا هستید: خانه \ اقامت از طریق استخدام قانونی

روش دیگر قانونی برای اقامت که نهایتاً منجر به اقامت دائم می گردد به شرط تمدید اقامت سال به سال به مدت ۵  سال است که از طریق استخدام در شرکت های گرجی ممکن است . در این شیوه خاص هر فرد متقاضی این امکان را دارد که در یکی از شرکت های ثبت شده و فعال و قانونی جذب کار شود و البته در این کشور ملزم نبوده که فرد همچون سایر کشورهای اروپایی که ابتدا از افراد خود استخدام نموده و چنانچه فردی از فرد محلی نباشند آنگاه از سایرین استخدام نمایند. ولی آنچه که مهم است این که فقط اداره مهاجرت در (رد یا قبول) فرد متقاضی دخیل است که پذیرش یا رد نماید و تصمیم گیرنده اداره مهاجرت خواهد بود لا غیر، البته عنوان استخدام تنها برای گرفتن کارت اقامت محسوب نمی شود طبیعی است که چنانچه در خواست کاری شما از یک شرکت معتبر و مهمتر صورت گیرد همان مقدار در پاسخ مثبت اداره مهاجرت تاثیر گذار خواهد بود