• دفتر مرکزی گرجستان995555560498
  • دفتر ایران:09213176351
اقامت با سرمایه گذاری
شما اینجا هستید: خانه \ اقامت با سرمایه گذاری

در روش دیگر جهت سرمایه گذاری و دریافت اقامت اشخاص باید طبق قانون فعلی حداقل مبلغ ۳۰۰ هزار لاری سرمایه گذاری نموده و این مبلغ در هر صنفی حتی در مناطق آزاد و تجاری و صنعتی امکان پذیر است ترجیحا باید اذعان نمود که این کشور به جهت داشتن امتیاز به دسترسی جمعیت ۹۰۰ میلیونی در اطراف خود( اتحاد شوروی سابق تا اتحادیه اروپا) و پایین بودن مالیات بر درآمد شرکت ها پانزده درصد و بالا نبودن هزینه های گمرکی چه  برای واردات و یا صادرات و تضمین امنیت اقتصادی یکی از برجسته ترین و ارزشمندترین سرمایه گذارای ها  می باشد