• دفتر مرکزی گرجستان995555560498
  • دفتر ایران:09213176351
سفر به گرجستان
شما اینجا هستید: خانه \ سفر به گرجستان

جرجیا کمپانی با تجربه در سفر های تجاری به نتایج متفاوت از گردشگری تفریحی- تجاری رسیده است، تفاوت در این است که شما می توانید حق انتخاب آزاد در برنامه ریزی  برای بازدید از مراکز مهم اقتصادی و تجاری و صنعتی و تفریحی را هم زمان با راهنمای مجرب در اختیار داشته باشید. ما مشاور و راهنمای شما در جهت صرفه جویی زمانی و مالی خواهیم بود که این می تواند به صورت تورهایی اختصاصی و یا چند نفره برگزار شود نکته مهم این روش تسریع و گزینشی بودن توسط ما و شما و بین المللی کردن در چند کشور و حوزه یا چند شهر و منطقه مهم باشد .  که ترکیبی خاص و هم زمان از دست یافتن به لذت سفرهایی تفریحی با بازده کاری موثر از مدیرت هم زمان تجارت جهانی و گردشگری محلی را با استانداردها ی کاملا شخصی سازی شده مورد نظر شما دریک زمان و مکان کمتر ممکن تجربه کنید